Palvelut

Räätälöityjä ja rautaisella ammattitaidolla vedettyjä valmennus- ja koulutustilaisuuksia. Valmennan sinua ja henkilöstöäsi myymään ajatuksia ja tuotteita, saamaan toiselta osapuolelta luottamusta, hahmottamaan asioita tai ongelmia, esiintymään, kuuntelemaan ja esittämään hyviä kysymyksiä sekä valmistautumaan mitä erilaisimpiin kohtaamisiin ja tilanteisiin.

Myynti- ja asiakaspalveluvalmennukset 

Myyminen on mukavaa, eikä hymy saa hyytyä hankalissakaan tilanteissa! Palvelussa yrityksen lupaukset lunastetaan; hyvä imago joko vahvistuu tai heikkenee. Valmennuksessa uudet myyjät saavat rohkeutta ja kokeneet asiakaspalvelijat intoa sekä näkökulmia uusiin mahdollisuuksiin.

Neuvottelutaidon valmennukset

Asiat riitelevät – ihmiset neuvottelevat. Hyvä neuvottelija osaa kuunnella, kysyä ja perustella. Valmennuksessa harjoitellaan yhdessä, käydään läpi hankaliakin tilanteita, näytetään mallia ja otetaan opiksi.

Kukaan ei ole koskaan valmis, neuvottelutaitoja voi ja kannattaa harjoitella!  

Tiimi- ja työilmapiirivalmennukset

Valmennusta tehokkaan yhteistoiminnan ja luottamuksen ilmapiirin luomiseksi. Työilmapiirin parantamiseen tarvitaan kokemusta, varmaa otetta ja oikeita menetelmiä. Räätälöidyt valmennukset tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ja huomioivat henkilöstön lähtökohdat toimialasta riippumatta.

Parempi työilmapiiri tuo henkilöstölle voimaa ja valoa.

Myös työhyvinvointikyselyjä, esimerkki kyselypohjasta www.kivaq.fi – sivustolla.

 Muutosvalmennukset

Nopeutan yrityselämän muutosten läpivientiä ja autan henkilöstöä sopeutumaan ja sitoutumaan uusiin tilanteisiin. Valmennus auttaa vastaanottamaan uusia rooleja tai toimintatapoja turhaa stressiä vähentämällä. Onnistunut muutos on kaikkien etu; työyhteisössä vapautuu energiaa oman osaamisen ja luovuuden täysipainoiseen hyödyntämiseen.

Työstä tulee tuottavaa ja liiketoiminta tehostuu!

Esimiestyötä tukevat valmennukset

Esimiehistä ja –naisista on paljon kiinni. He pitävät huolta työntekijöistä ja luovat innostavaa tekemisen ilmapiiriä. Taitojen merkitys korostuu erityisesti yritysten muutos- ja kriisitilanteissa. Esimiesten ja –naisten taidoista ja jaksamisesta kannattaa pitää huolta!

 Esiintymistaitovalmennukset

Mitä sanon? Miten esitän? Kuinka onnistuisin seuraavan kerran paremmin? Sisältö, äänenkäyttö, asenne, motivaatio, itsensä ilmaisu; kaikkea voi harjoitella hauskalla ja hyödyllisellä tavalla.

Sinustakin hyvä puhuja, ota rohkeasti yhteyttä!

 Yrittäjyysvalmennukset

Mitä? Kenelle? Miten? Yrittäjyyden avainkysymyksiä. Kaiken pohja on itse yrittäjä, ihminen, jolla on osaamista ja intohimoa tuottaa markkinoille jotain omaa. Autan yrittäjää löytämään omat vahvuutensa ja persoonalliset erilaisuutensa sekä käyttämään niitä brändäykseensä. Laitan yrittäjän pohtimaan haluttuja asiakkaita, heidän hankkimistaan sekä etenemistä digimaailman markkinointiviidakossa. Pohdimme yhdessä palvelun vaiheita, palvelun tuotteistamista, hinnoittelua ja esittelyä. Teemme suunnitelmat asiakkuuksien etsintään, ylläpitoon sekä jälkihoitoon.

Hyvä vuosikello kauas kuuluu ja tuo kannattavaa liiketoimintaa

Palvelut oppilaitoksille

Laadin oppilaitoksille yrittäjyyteen liittyviä koulutusohjelmia ja tarjoan koulutuksen lähipäiviä: yrittäjän ammattitutkinto, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, esimiestyöhön liittyvät tutkinnot, myynnin ammattitutkinto, myynnin esimiestyön ammattitutkinto. Toimin mentorina ja arvioin tutkintoja.