Palvelut

Räätälöityjä ja rautaisella ammattitaidolla vedettyjä valmennus- ja koulutustilaisuuksia.

Valmennan sinua ja henkilöstöäsi myymään ajatuksia ja tuotteita, saamaan toiselta osapuolelta luottamusta, hahmottamaan asioita, ratkaisemaan ongelmia, keksimään ja kehittämään uutta, esiintymään, esittämään hyviä kysymyksiä ja kuuntelemaan, valmistautumaan mitä erilaisimpiin kohtaamisiin, tilanteisiin ja tulevaisuuteen.

Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista.  Osaava työvoima tukee kestävää kasvua, innovaatioita, kilpailukykyä ja sitä kautta hyvinvointia.(OKM visio)

Myyminen on mukavaa, eikä hymy saa hyytyä hankalissakaan tilanteissa!
Palvelussa yrityksen lupaukset lunastetaan; hyvä imago joko vahvistuu tai heikkenee.
Valmennuksessa uudet myyjät saavat rohkeutta ja kokeneet asiakaspalvelijat intoa sekä näkökulmia uusiin mahdollisuuksiin.

Asiat riitelevät – ihmiset neuvottelevat. Hyvä neuvottelija osaa kuunnella, kysyä ja perustella. Valmennuksessa harjoitellaan yhdessä, käydään läpi hankaliakin tilanteita, näytetään mallia ja otetaan opiksi.

Kukaan ei ole koskaan valmis, neuvottelutaitoja voi ja kannattaa harjoitella!  

Valmennusta tehokkaan yhteistoiminnan ja luottamuksen ilmapiirin luomiseksi. Työilmapiirin parantamiseen tarvitaan kokemusta, varmaa otetta ja oikeita menetelmiä. Räätälöidyt valmennukset tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ja huomioivat henkilöstön lähtökohdat toimialasta riippumatta.

Parempi työilmapiiri tuo henkilöstölle voimaa ja valoa.

Myös työhyvinvointikyselyjä, esimerkki kyselypohjasta www.kivaq.fi – sivustolla.

Nopeutan yrityselämän muutosten läpivientiä ja autan henkilöstöä sopeutumaan ja sitoutumaan uusiin tilanteisiin.

Osallistavat valmennusmenetelmät helpottavat ottamaan uusia rooleja tai toimintatapoja turhaa stressiä vähentämällä.

Onnistunut muutos on kaikkien etu; työyhteisössä vapautuu energiaa oman osaamisen ja luovuuden täysipainoiseen hyödyntämiseen.

Käyttämäni Green Lean kehittämisprosessi on Lean ajattelun ja Lean Six Sigman mukaisen kehittämisen pohjalta laajennettu kehittämismenetelmä, johon on yhdistetty maailman johtavien kehittämisorganisaatioiden työkaluja ja menetelmiä (mm. projektihallinnan ja muutosjohtamisen osalta) sekä kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämisen elementtejä. 

(linkki EGLAN sivuille: http://eglagreenlean.com/home)

Työstä tulee tuottavaa ja liiketoiminta tehostuu!

Työntekijän oman elämän ylä- ja alamäet heijastuvat työyhteisöön. Yksi yleisimpiä ja haasteellisimpia on parisuhteen kariutuminen. Tarjoamme eroasian puimiseen ja siitä eteenpäin pääsemiseen apua tuloksekkaan eroseminaarikonseptin avulla.  Ammattimainen prosessointi auttaa sekä asianomaista itseään ja välillisesti myös työyhteisöä. Suosittelemme työnantajia  tarjoamaan työsuhde- etuna eroseminaaria työntekijöille, joilla siihen on tarve. Eroseminaarimme toteutetaan yleensä Tampereella viikonloppuisin. Tarvittaessa ja yrityskohtaisena myös muilla paikkakunnilla. 

Katso tästä seuraava seminaari ja tuoreimmat tiedot: https://www.facebook.com/Tampereen-eroseminaari-126962342192488 .

Lisätiedot: pirkko.helaskivi[at]gmail.com tai soita, Pirkko Helaskivi 040 8322059.

Menetelmästä lisää: http://suomalaineneroseminaari.fi/

Käytän sanaa esimiestyö ja perusteluksi lainaan Kielikelloa: ”Esihenkilö-sanaa käytetään yhä yleisemmin hyvinkin asiallisissa yhteyksissä esimies-sanan sijasta, kun pyritään sukupuoleen viittaamattomiin ilmauksiin. Sen sijaan esimerkiksi yhdyssanoja esimiestehtävä tai esimiesasema ei juuri ole korvattu ”esihenkilötehtävällä” tai ”esihenkilöasemalla”. Kielitoimiston sanakirjassa sanaa esihenkilö ei toistaiseksi ole, mutta esinainen löytyy, selitteenään ’naispuolinen esimies’.

Esimiehistä ja –naisista on paljon kiinni. He pitävät huolta työntekijöistä ja luovat innostavaa tekemisen ilmapiiriä.

Päivittäisen johtamisen merkitys korostuu erityisesti yritysten muutos- ja kriisitilanteissa.

Lähiesimies konkretisoi tavoitteet tekemisen tasolle ja johtaa onnistumisia ja oppimista (”kun menee pieleen”) huomioiden työssään työyhteisönsä moninaisuuden.

Esimiesten ja –naisten taidoista ja jaksamisesta kannattaa pitää huolta!

 

Mitä sanon?

Miten esitän?

Kuinka onnistuisin seuraavan kerran paremmin?

Sisältö, äänenkäyttö, asenne, motivaatio, itsensä ilmaisu; kaikkea voi harjoitella hauskalla ja hyödyllisellä tavalla.

Sinustakin hyvä puhuja, ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä?

Kenelle?

Miten?

Yrittäjyyden avainkysymyksiä. Kaiken pohja on itse yrittäjä, ihminen, jolla on osaamista ja intohimoa tuottaa markkinoille jotain omaa.

Autan niin alkavia kuin jo konkariyrittäjää löytämään omat vahvuutensa ja persoonalliset erilaisuutensa sekä käyttämään niitä brändäykseensä. Laitan yrittäjän pohtimaan haluttuja asiakkaita, heidän hankkimistaan sekä etenemistä digimaailman markkinointiviidakossa.

Pohdimme yhdessä palvelun vaiheita, palvelun tuotteistamista, hinnoittelua ja esittelyä. Teemme suunnitelmat asiakkuuksien etsintään, ylläpitoon sekä jälkihoitoon. Miten yritystoiminta kannattaa? Miten luodaan kasvavaa ja kestävää liiketoimintaan? Haetaan siihen yhdessä ratkaisuja. Verkostossani on laajaa osaamista eri toimialoilta ja erilaisiin erityiskysymyksiin.

Hyvä vuosikello kauas kuuluu ja tuo kannattavaa liiketoimintaa

Tarjoan oppilaitoksille mm. yrittäjyyteen liittyviä koulutuskokonaisuuksia ja lähipäiviä:

  • yrittäjän ammattitutkinto
  • yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • esimiestyöhön liittyvät tutkinnot
  • myynnin ammattitutkinto
  • myynnin esimiestyön ammattitutkinto
  • luontoalan ammattitutkinto

Toimin mentorina itse ja välitän mentoreja ja arvioin tutkintoja.